proNEXT project management

Project management is een vak. Wij brengen succesvolle projecten tot stand door ervaring, toepassing van pragmatische methodieken, gecombineerd met sterk sociale vaardigheden. We geloven niet in project managers die alleen het proces sturen. Voor proNEXT betekent project management het sturen van het project én het bedrijpen van de inhoud.

proNEXT heeft een groot trackrecord op het gebied van project management. We hebben nationale en internationale ervaring in SAP projecten, met een focus op het implementeren van procesverbeteringen en organisatieveranderingen. proNEXT helpt u met het bereiken van resultaten op het snijvlak van business en ICT. We maken plannen op basis van uiteindelijk te bereiken resultaten. Houden de gestelde doelen in de gaten en brengen structuur aan in noodzakelijke activititeiten.

proNEXT levert nationale en internale ervaring in ICT projecten en heeft diverse grote SAP-projecten gerealiseerd.